ACT – TREDJE VÅGENS KBT

METODEN ACT, Acceptance and Commitment Therapy fokuserar på vad som är viktigt i livet, vad man vill och hur man kan hantera hinder på vägen mot ett bättre liv.

ACT har på kort tid förändrat synen på psykoterapi och vad som orsakar mänskligt lidande. Metoden utgår från att lidande huvudsakligen uppstår av normala psykologiska processer, i synnerhet från människans språk och kognition, vårt sätt att tänka och bearbeta det vi upplever. Syftet är att skapa sig ett helt och meningsfullt liv samtidigt som vi accepterar det lidande som hör livet och människan till.

 

Free Wallpaper - Free Nature wallpaper - Bamboo Forest wallpaper ...

Genom ACT ökar förmågan att öppna sig, vara närvarande och göra det som är viktigt. Ju mer medvetna vi kan vara, ju mer vi kan öppna oss för vår upplevelse och ju mer vi kan handla i enlighet med våra värden, desto bättre blir livskvaliteten, eftersom vi då kan svara så mycket mer effektivt på de problem och utmaningar som livet nödvändigtvis för med sig. Dessutom väcker det en känsla av mening och större livsglädje när vi helt och fullt engagerar oss i livet och låter våra värden styra. Ord som ”livsglädje”, ”livslust”, ”livskraft” och ”vitalitet” används mycket inom ACT.

– Metoden gräver inte i det förflutna utan fokuserar på att lösa de problem som klienten har i nutid.

”Tid att leva” är en självhjälpsbok som bygger på vetenskapligt beprövade metoder för att hantera stress. Boken är upplagd som ett tioveckorsprogram med tydlig information och fakta kring stress samt råd att följa för att komma i bättre balans och hantera svårigheter i livet. Med denna bok som stöd tränar vi på de olika upplevelsebaserade processer som ACT är uppbyggt på.

Boka tid

Boken är vetenskapligt beprövad via Karolinska Institutet
”Tid att leva” har nyligen granskats i en randomiserad kontrollerad vetenskaplig studie via Karolinska Institutet. De första resultaten kom här i form av en Psykologexamensuppsats genomförd vid Karolinska Institutet.

ACT har framför allt visat sig vara verksamt vid behandling av personer med depression, ångest, utmattning eller långvarig smärta. Metoden är också användbar för att minska stress, tinnitus, psykos, tvångssyndrom, nedstämdhet och missbruksproblem.

Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallar vi ”uppelvelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv.

Inom ACT arbetar vi med acceptans- och mindfulness-processer för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera i den situation vi är i och göra det som är bra för oss. Det kan vara lätt att fastna i grubbleri, känslor och upplevelser. Med hjälp av en ACT kan du lära dig att hantera dina tankar och känslor så att du inte behöver lida i onödan.

Fredrik Livheim är psykolog och forskar om stressvid Karolinska institutet i Solna. Han utbildar psykologer och andra behandlare i ACT. Tillsammans med Daniel Ek och Björn Hedensjö har han skrivit boken ”Tid att leva, ett tioveckors-program för stresshantering med act och medveten närvaro” (Natur & Kultur).

Boka tid

Källa: www.tidattleva.se

Gratis ljudfil av och med mig, ”Här och nu”:

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.