Bättre Liv – massage, mindfulness och hållbarhet

Följ med mig på resan från ett vanligt ”Svensson-liv” till ett liv förgyllt med massage, mindfulness och hållbarhet. För mig, för dig och för vår jord! <3 Morgonen startar med en god frukost. För dig som inte gillar äta tidigt på dagen läser du: ”Morgonen startar med (det du gillar Läs mer